KAPADOKYA
Kapadokya yapılan araştırmalara göre 60 milyon yıllık bir tarihe sahip. Pers dilinde Katpatuka olarak adlandırılan Kapadokya Güzel Atlar Ülkesi anlamını ifade etmektedir
Göreme
Göreme Ürgüp, Avanos, Nevşehir arasında etrafı vadilerle çevrili bir kasabadır, Kapadokya bölgesinin önemli uğrak yerlerinden biri olan göreme yine Kapadokya bölgesinin tipik özelliklerini taşımakla beraber diğer bölgelerden farklı olarak çeşitli kaya mezarları ile ünlenmiştir.
Ürgüp

Ürgüp günümüzde Nevşehir ilimize bağlı bir ilçedir, Ürgüp Kapadokya bölgesindeki en önemli yerleşim alanlarından biriydi.
Ürgüp tıpkı Kapadokya?nın diğer bölgesi olan Göreme gibi tarihte birçok isme sahip olmuştur örneğin Bizanslılar Osiana (Assiana), Hagios Prokopios (Prokopi) isimlerini vermiş
bu isimler Selçuklular dönemi?nde Başhisar, Osmanlılar döneminde, Burgut kalesi ve günümüze kadar uzanan ismi ile Cumhuriyet yıllarının başlarından itibaren Ürgüp olarak adlandırılmıştır.
Avanos

Avanos Nevşehir iline bağlı Kapadokya bölgesinde bulunan tarihi Hititler dönemine kadar uzanan ve Hititlerden günümüze kadar bağcılık ve çömlekçiliğin hakim olduğu bir yerleşim birimidir, günümüzde Nevşehir iline bağlı bir ilçe olan Avanos Osmanlılar döneminde Avanos adının yanında Evenez ve Enes olarak da kayıtlara geçmiştir
Derinkuyu yeraltı şehri

Kapadokya bölgesinde yumuşak kayalara oyularak elde edilen bir yer altı şehridir.
Milattan önce 3000 yıllarına dayanan bir tarihi olan Derinkuyu adını içerisinde bulunan kuyulardan almaktadır.
Ihlara vadisi

Kapadokya bölgesinde bulunan Hasan dağının püsküren lavlarının zamanla akarsuların aşındırması sonucunda oluşmuş bir vadidir Ihlara vadisi.
Ihlara vadisinde günümüzde birçok yapı bulunmaktadır, özellikle tarihi kiliseler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir.
Uçhisar

Tarihi uçhisar kalesi kapadokya bölgesinde roma döneminden beri bazı değişikliklere mağruz kalmış fakat her daim canlılığını koruyarak günümüze kadar ulaşan bir yapıttır.
Kale içerisi çeşitli zamanlarda oyularak oda, depo, sarnıç, mezar, mahsen gibi yapılar haline gelmiştir.
Uçhisar kalesinde 1960 yılına kadar yaşam sürmekteydi. Kapadokya bölgesinin en önemli yerlerinden birisi olan Uçhisar kalesi günümüzde Uçhisar beldesinde bulunmaktadır.